Naar de inhoud Naar het menu

De rechtszaak van FOIC #1

1. Hoe het allemaal begon

nieuws/1660054220_220523-verzoekschrift.png

>Please find the English summary below<

Eerder lieten we jullie weten dat we een rechtszaak hebben ingediend bij de Europese rechter. In deze serie leggen we uit waarom we dat doen en wat we ervan verwachten. Ook bespreken we waarom niet iedereen het eens is met deze zaak.  

Lees hieronder deel 1 van deze serie 'De rechtszaak van FOIC: Hoe het allemaal begon'.

In verband met het internationale karakter van deze rechtszaak kun je onderaan een Engelse samenvatting vinden.

Let op: we verwijzen in deze tekst via hyperlinks naar andere websites. Deze websites hanteren een ander cookie beleid dan wij. Je kunt soms cookies weigeren in het cookie menu, zodra je op de website terechtkomt. Vergeet niet om op 'lijst met derden' of 'partners' te klikken. Ook daar kun je vaak nog cookies weigeren. Wat Freedom vindt van cookies lees je hier.

Hoe het allemaal begon

Nadat Rusland Oekraïne binnen viel, besloot de EU op 2 maart 2022 om het uitzenden van twee Russische staatsmedia in de Europese Unie te verbieden. Het ging toen om RT, dat heette eerst Russia Today, en Sputnik. Even hing in de lucht of wij ook moesten handelen. Op 8 maart 2022 kregen we van onze branche organisatie NLConnect te horen dat het verbod op het uitzenden van RT en Sputnik in Europa, ook zou betekenen dat wij internetverkeer moesten blokkeren. De ACM gaf op hun website aan niet te zullen handhaven op netneutraliteit, waarover hieronder meer. Het OM had in de media aangegeven wel te zullen handhaven. Van het Commissariaat van de Media hebben we niets gehoord.

Sanctiebesluit

Het verbod om RT en Sputnik uit te zenden kwam in de vorm van een sanctiebesluit. Dat is een strafmaatregel die de EU oplegt aan in dit geval Rusland in verband met de oorlog. Zo'n sanctiebesluit heeft directe werking in alle lidstaten. Als je er niet aan voldoet, dan is dat in Nederland een strafbaar feit.

De taak van een ISP

Freedom is net als bijvoorbeeld Tweak, Ziggo, Delta en KPN een ISP. Dat staat voor internet service provider. Het wordt in de volksmond vaak afgekort tot internet provider. Een belangrijke taak van een ISP is ervoor te zorgen dat het internetverkeer goed doorstroomt en zo weinig mogelijk wordt beperkt. Dit heeft te maken met het principe netneutraliteit.

Netneutraliteit

Netneutraliteit betekent dat de ISP geen voorrang mag geven aan bepaald internetverkeer. Of juist ander internetverkeer blokkeert of beperkt. Wij als ISP mogen ons dus niet bemoeien met de inhoud van het internetverkeer. Al dat internetverkeer noemen we trouwens informatie. Ook als het gaat om nepnieuws en desinformatie. Want, zoals hierboven ook wordt uitgelegd, is het niet aan ons om een betekenis te geven aan het internetverkeer of de inhoud te beoordelen.

Met free flow of information, of in het Nederlands: de vrije doorstroming van informatie, bedoelen wij dus het vrije internetverkeer zonder dat wij daaraan sleutelen vanwege bepaalde belangen.

ACM

De ACM, Autoriteit Consument en Markt, is de autoriteit die in Nederland toeziet op naleving van de open internet verordening en netneutraliteit door ISP's. Op 8 maart laat de ACM weten dat het Nederlandse ISP's is toegestaan de zes websites die de ACM zelf opsomt te blokkeren. Het blokkeren is niet in strijd is met de open internet verordening en netneutraliteit. Als een Nederlandse ISP de websites blokkeert, zal de ACM dus niet handhaven. 

Zes websites geblokkeerd

Zonder directe opdracht van het OM of het Commissariaat van de Media, zijn wij, net als veel andere providers, overgegaan tot het blokkeren van zes websites. Als je via een Freedom verbinding een van deze zes websites bezoekt, dan laadt de website niet.

Protest

Wij hebben de websites op deze manier geblokkeerd, maar onder protest. Waarom? Omdat we er via via achter moesten komen dat we waarschijnlijk moesten blokkeren. Omdat we zelf moesten verzinnen hoe we zouden blokkeren. Omdat alleen de ACM duidelijk heeft gecommuniceerd over dit onderwerp. Omdat de regering en de Kamer stil bleven over de strafmaatregel en de uitleg ervan. Omdat we niet weten waarom we in het bijzonder deze zes websites moeten blokkeren. Omdat we niet precies weten hoe lang we moeten blokkeren. Omdat we niet precies weten wat ons boven het hoofd hangt als we niet blokkeren. Omdat we niet weten of er niet op elk moment meer websites aan dit lijstje kunnen worden toegevoegd, op grond waarvan dat wordt besloten en waar de grens ligt. Inmiddels is dit wel duidelijk geworden. Per 3 juni 2022 is ook uitzending van Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 en TV Centre International verboden binnen de EU.

Coalitie en rechtszaak

Op 8 maart zijn we begonnen met het vormen van FOIC, de freedom of information coalition, om samen een rechtszaak voor te bereiden. Hoe dat verder ging, lees je in deel 2 van deze serie 'De rechtszaak van FOIC: De coalitie'. 

English summary

Filing a court case with FOIC

Freedom recently filed a court case together with FOIC, the freedom of information coalition. In the upcoming weeks we will publish a couple of posts on this subject. The goal is to inform you about the specifics of the court case and why we decided to file the case, even though it is controversial and not everyone is in favour. 

Cookie disclaimer

We use hyperlinks to refer the reader to other websites with more information. These websites may use third party tracking cookies. When you visit another website, you can sometimes deny these cookies when the cookie banner pops up. Don't forget to also select 'list of third parties' or 'partners'. Often you can deny cookies there as well. 

How it all began

After Russia invaded Ukraine the EU decided on March 2nd 2022 to prohibit the broadcasting of two Russian media outlets: RT - formerly known as Russia Today - and Sputnik. For a short while it was unclear if Freedom needed to act. On March 8th 2022 our subsidiary NLConnect advised us to block six websites related to these two media outlets. These six websites were first mentioned by the ACM, which is the Dutch Authority for Consumers and Markets. 

Restrictive measures

The prohibition to broadcast was proposed through a restrictive measure that was taken by the EU against Russia with regard to the war. To not abide by this measure in The Netherlands is a criminal offence.

Net neutrality and ISP's

Net neutrality is an important principle for ISP's. It entails the prohibition to block, limit or give priority to certain internet traffic and it is meant to maintain the free flow of information. ACM is the authority that sees to it that ISP's act in accordance with net neutrality and the Open Internet Regulation.

In this particular case the ACM decided that Dutch ISP's are allowed to block six websites because net neutrality and the Open Internet Regulation do not form an obstacle.

Free flow of information

With 'free flow of information' we mean a free flow of internet traffic. All traffic is called information, regardless whether it is labeled fake news or disinformation. We as an ISP do not interfere with the free flow of information because of net neutrality. Unless, of course, we are forced to do so by law.

Blocking six websites under protest

Even though the ACM is not authorised to order ISP's to block internet traffic, we decided, together with many other providers, to block the six websites that the ACM mentions. But we did so under protest. 

Why under protest? Because it is very unclear if we should block, how exactly, for how long, why these six websites in particular, or what would happen if we would not block. Only the ACM communicated clearly, while the government was quiet on how to interpret this measure exactly. It was unclear whether more websites would be added in a later stage and on what grounds this would happen. By now it has become clear that three further media outlets were added to the EU list when new restrictive measures were adopted on June 3rd 2022.

FOIC and the court case 

On March 8th 2022 we decided to form a coalition to prepare a court case. In the next post we will fill you in on how we did that.

Are you a native speaker and interested in helping us translate our posts? Please send an email to info@freedomnet.nl subject: 'help translation'.

Ben je een native speaker en wil je ons helpen met het vertalen van onze berichten in een andere taal? Stuur dan een mailtje naar info@freedomnet.nl met in het onderwerp 'hulp vertaling'.